Ipari kémény bélelés módszere

Ajánlott szolgáltatás Budapesten: Turbós és más típusú ipari kémények szakszerű telepítése, javítása, karbantartása, cseréje, leginkább pedig bélelése Furan Flex technológiával – gyorsan, olcsón, tisztán, akár fűtési szezonban is, falbontás nélkül, 3 éves jótállási garanciával. A szolgáltató sajtóközleménye szerint az ipari létesítményeket kiszolgáló gravitációs, kondenzációs, központi és gyűjtőkémények esetében alkalmazható a modern, mondhatni posztmodern furanflex kéménybélelés, amely a posztindusztriális korszak innovációja.

ipari kémény bélelésA technológia mibenlétéről a Posztmodern iparikémény-bélelés c. interdiszciplináris esszékötetben olvashatunk bőséges forrásanyagot és számos hipotetikus felvetést.  Egyes szabadon eredő források azt állítják, az ipari környezetben felnőtt Kémény István könyvének legizgalmasabb egysége egy posztmodern szemiotikai előfeltevés, de ez afféle szűken vett bölcselet-szakmai fejtegetés, a vájt fülű sznobok gyomrát is megfekszi, mint a budapesti agglomerációban dolgozó sugárzó arcú építkezési betonmunkásokét a szent cement, ezért inkább nézzük,

mi a posztmodern szemlélet lényege?

A posztmodernitás legfőbb jellemzője, hogy a mechanikus helyébe minden téren az organikus vagy szerves szemlélet lép, és a kognitív disszonanciákat szemantikus megoldások oldják fel. A posztmodern teoretikusai szerint az egész kozmosz visszaél sérelmi pozíciójával, amikor él és mozog. A lefelé irányuló okság kauzális lépcsőin haladók szerint a valóegész visszahat részvalóra, és ez nem más, mint a heideggeri bennefoglaltság természeti törvénye. De nemcsak az egész gondolandó újra posztmodern, illetve post festam alapállásból. Nyilvánvaló, hogy korunkban

a mechanisztikus paradigmát az ökologikus váltja fel.

A posztmodern egyben posztindusztriális: elege van a füstölgő kéményekből és pánikbeteg lesz a mikrosütőben melegített életétől.

posztmodern építészet
Amikor még nem volt infrafűtés – Budapest

És így van ez a galaxis, a globális ökoszisztéma és az árva kis atommag szintjén egyaránt és viszont. Gaia földanyánk roskatag állapota befolyásolja a bennfoglalt élő és egyre inkább haldokló rendszereket, a tiszta forrás állapota definiálja a halakét, a zooplanktonokét és az öreg halászokét sem csak a tenger, a műanyag kerti medence népeiét, ahogy a személy állapota a benne foglalt szervekét határozza meg. A központi bizottság idegrendszer az idegi folyamatok ökologikus kontextusát teremti meg, a gének környezetükkel, más génekkel, fehérjékkel posztmodern ökologikus kölcsönviszonyban működnek, a morális molekuláris biológia is inkább molekuláris ökológia a piréz származású Charles Birch szerint. Az eventuális véletlenszerűség, a randomitás az élet világában-ellenség mint káros sugárzóanyag, és az evolúció valódi egysége és kétsége Gaia. Az isten a biológiai gradiencia és szelekció fedőneve alatt dolgozik tovább, a teleológia is visszalopakodik a filozófusok rémületére minden megtestesült ipari kéményben.

Nem, a kreatív és vitatott poszt-posztmodern irodalmi honlap-optimalizálás lehetőségei e post-kontextusban kétségtelenül új és újabb távlatokat nyitnak a koncepció szabásmintájából, például az Ipari kémények füstbe ne menjenek fedőnevű performance akció, amelynek kiteljesedése maga a posztmodern kéménybélelés nevezetű indusztriál-esztétikai pörformansz. Az ipari- és gyűjtőkémények nagyszerű apoteózisa ez, a füst apokalipszise és diadalmas, bár tekergőző mennybemenetele.

Mi a posztmodern lényege? Bevezetőnek ennyi legyen is elég, elég, elég a szén, elég a gáz, ebből lesz a füst, a korom, apropó, egy kis koromirodalom:

Fecskéink java költözőben.
A nap is lomha lemenőben.
Korom alatt a szidott város,
amikor már a hét is páros.
Köd alatt aszulyokvidék.
Röfög, mint a gulagi pribék.
A lendület immár kifullad.
A neon sem gyullad,
purcan és kiég.

Esti szél ha zordan lebben,
rezge gyűrt újság repül:
csupa nem-kell-kacat.
Ősz van. Csak néhány konok,
idült fecske marasztalja mégis
a nem-lesz, nem-is-volt nyarat.

Ez az átirat ugyan cseppet sem posztmodern, de hát nincs is ősz, kérem, tessék jól kinézni az éjszakába. A gyár homlokzatán hátrányos helyzetű infra sötétsugárzó ajánlja a POSZTMODERN furan-flex kéménybélelést.

 

 

Szólj hozzá!